Аттестация саволларининг намунавий рўйхати

Ушбу саҳифада педагог кадрлар аттестациясининг суҳбат жараёнида фойдаланиладиган саволларнинг намунавий рўйхати билан танишишингиз мумкин.

Аттестация

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси моддалари ва унинг мазмуни
2. “Таълим тўғрисида”ги қонунининг асосий мақсади ва вазифалари
3. Таълим тўғрисидаги қонун ҳужжатлари
4. Таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий принциплари
5. “Таълим тўғрисида”ги қонунида таълимнинг Ўзбекистон Республикаси ижтимоий тараққиёти соҳасидаги ўрни
6. Билим олиш ҳуқуқининг таъминланиши
7. Бошқа давлатлар фуқароларининг Ўзбекистон Республикасида билим олиши
8. Педагогик фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқи тўғрисида
9. Давлат таълим стандартлари тушунчаси. Таълим бериш тили
10. Ўзбекистонда узлуксиз таълим тизими ва турлари
11. Мактабгача таълим. Мактабгача таълим муассасасининг мақсади ва вазифалари
12. Умумий ўрта таълимнинг мақсади ва вазифаси. Умумий ўрта таълимнинг босқичлари мазмуни
13. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими. Унинг мақсад ва вазифалари. Академик лицей. Касб-ҳунар коллежи
14. Олий таълим. Олий таълимнинг мақсади ва вазифаси. Олий таълим босқичлари. Бакалавриат. Магистратура
15. Олий ўқув юртидан кейинги таълим. Унинг мақсад ва вазифалари
16. Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш. Унинг мақсад ва вазифалари
17. Мактабдан ташқари таълим. Мактабдан ташқари таълимнинг мақсади ва вазифаси
18. Оиладаги таълим ва мустақил равишда таълим олиш
19. Таълим жараёни ходимларини ижтимоий ҳимоя қилиш
20. Таълим олувчиларни ижтимоий ҳимоя қилиш
21. Етим болаларни, ота-оналар ёки бошқа қонуний вакилларининг васийлигисиз қолган болаларни ўқитиш
22. Жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бўлган болалар ва ўсмирларни ўқитиш
23. Таълим тизимини бошқариш
24. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг таълим соҳасидаги ваколатлари
25. Таълимни бошқариш бўйича ваколатли давлат органларининг ҳуқуқлари
26. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг таълим соҳасидаги ваколатлари
27. Таълим муассасасини бошқариш. Таълим соҳасидаги давлат бошқаруви органлари билан нодавлат таълим муассасалари ўртасидаги заро муносабатлар
28. Ота-оналар ёки қонуний вакилларнинг вазифалари
29. Таълимни молиялаш. Таълимни ривожлантириш фондлари
30. Муаммолар ва кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш омиллари
31. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурнинг мақсади, вазифалари ва уни рўёбга чиқариш босқичлари
32. Кадрлар тайёрлашнинг миллий модели ва унинг таркибий қисмлари
33. Узлуксиз таълим. Узлуксиз таълимни ташкил этиш ва ривожлантириш принциплари
34. Узлуксиз таълимни ислоҳ қилиш йўналишлари
35. Узлуксиз таълим тизими ва турлари
36. Кадрлар тайёрлаш тизимида фан
37. Кадрлар тайрлаш тизимида ишлаб чиқариш
38. Кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. Таълимнинг узлуксизлигини таъминлаш
39. Педагог ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малаксини ошириш
40. Таълим жараёнини мазмунан ислоҳ қилиш
41. Маънавий-ахлоқий тарбия ва маърифий ишлар
42. Иқтидорли болалар ва истеъдодли ёшлар
43. Таълим тизимини бошқариш
44. Таълим сифатини назорат қилиш тизимини шакллантириш
45. Таълим тизимини молиялаш. Моддий-техника таъминоти
46. Таълим хизмати кўрсатиш бозорини ривожлантириш
47. Мустақил Ўзбекистонни ривожлантиришнинг маънавий-аҳлоқий негизлари. Маънавият тушунчаси
48. “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”, “Биринчи муаллим”, “Иккинчи муаллим” асарлари ҳақида
55. Миллий мафкуранинг бош ва асосий ғоялари
49. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият-енгилмас куч” асари ҳақида
50. “Ўзбек модели” сифатида тан олинган тараққиёт моделининг асосий тамойиллари
51. “Ўзбекистон халқ ўқитувчиси”, “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ўқитувчи” ва “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган халқ таълими ходими” фахрий унвонлари. Мазкур унвонлар соҳиблари имтиёзлари
52. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигининг мақсад ва вазифалари ҳақида
53. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигини ривожлантириш йўналишлари ҳақида
54. Педагогларнинг кийиниш ва ўзаро мулоқот маданияти
55. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигида педагог кадрларнинг ўрни
56. Меҳнат шартномалари, уларни тузиш тартиби, амал қилиш муддати ҳақида
57. Меҳнат дафтарчаларини юритиш тартиби ҳақида
58. Меҳнат таътиллари турлари, бериш тартиби ҳақида
59. Педагог кадрларга бериладиган имтиёзлар ҳақида
60. Педагог кадрларнинг иш юкламалари ҳажми, назорат қилиш тартиби ҳақида
61. Ходимларни ишга қабул қилиш ва ишдан бўшатиш ҳақида
62. Ходимларни рағбатлантириш тартиби ҳақида
63. Меҳнат интизоми ҳақида
64. Меҳнатни муҳофаза қилиш ҳақида
65. Малака тоифалари бериш тартиби
66. Мактаб “Директор жамғармаси”нинг мақсад ва вазифалари
67. Раҳбар ва педагог кадрлар аттестацияси ҳамда лавозим вазифалари
68. Дарс нима? (“Дарс муқаддас” тавсияларидаги таъриф)
69. Дарсга тайёргарлик босқичлари (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
70. Дарсга кундалик тайёргарлик қандай босқичлардан иборат? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
71. Дарс ишланмаси(конспекти)нинг таркибий қисмлари нимадан иборат? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
72. Дарс мақсади нима унинг турлари? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
73. Дарснинг “таълимий мақсади” нима? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
74. Дарснинг “тарбиявий мақсади” нима? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
75. Дарснинг “ривожлантирувчи мақсади” нима? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
76. Дарснинг таркибий қисмлари нимадан иборат? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
77. Ўқитувчининг дарсга кириши учун талаб этиладиган ҳужжатлари (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
78. Дарс таҳлили қандай турларга бўлинади? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
79. “Ўргант-ўргат” –тадбирлари ўқитувчилар ўртасида қандай йўналишларда ташкил этилади? (“Ўрган-ўргат” тадбирлар мажмуаси сосида)
80. Илғор тажриба мактабини ташкил этиш тартиби ва вазифалари (“Ўрган-ўргат” тадбирлар мажмуаси асосида)
81. Устоз-шогирд мактаби фаолияти ва вазифалари (“Ўрган-ўргат” тадбирлар мажмуаси асосида)
82. Методик кенгаш ва унинг вазифлари
83. Метод бирлашма ва унинг асосий вазифалари
84. Барча ёш гуруҳларида қўлланиладиган таълимнинг оғзаки методи
85. Дидактика ва унинг маъноси
86. Дарсни ўзлаштириш ва амалиётга жорий этиш ҳақида
87. Мактабда таълимни ташкил этишнинг асосий шакли
88. Мактабда таълимни ташкил этишнинг ёрдамчи шакллари
89. Эгаллаган билимлар ва унинг ифодаси
90. Ўқув фанларининг назарий ғоялари ҳақида
91. Билим, кўникма ва малакалар ҳақида
92. Билим, кўникма ва малакаларни назорат қилиш турлари
93. Ўқувчиларининг ўқув фаолиятини назорат қилиш турлари
94. Ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини ўқув дастурида кўрсатилган эталон билан солиштириш ҳақида
95. Дарслик, ўқув қўлланмалар ҳақида
96. Дидактика қоидалари ҳақида
97. Ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини назорат қилиш шакллари
99. Ўқувчиларининг билим, кўникма ва малакаларни аниқлаш ҳамда баҳолаш ҳақида
100. Ўқув режаси ва унинг турлари
101. Ўқув дастурлари ва унинг турлари
102. Шахс онгини шакллантириш методлари
103. Шахсни шакллантиришга таъсир этувчи асосий омиллар
104. Ўқувчиларининг онги, хулқ-атворига таъсир кўрсатиш йўллари, усуллари
105. Шахснинг хулқ-атворини шакллантиришга таъсир этувчи методлар
106. Ўқувчи фаолиятини рағбатлантириш методлари
107. Таълим ва ёш психологияси
108. Шахс ва унинг фаолияти ҳақидаги таълимот
109. Ёш даврлари ва шахслар билан мулоқотлар
110. Фанда маълум бўлган ёш даврлари ва унинг мазмуни
111. Шахс ривожланиши ва физиологик ўзгаришлар ҳақида
112. Мактабгача ёш даври ва унинг хусусиятлари
113. Мактаб таълимига тайёрлаш ва унинг мазмуни
114. Ўсмирлик даври ва унинг хусусиятлари
115. Илк ўспиринлик даври ва унинг хусусиятлари
116. Таълим жараёни ва ўқувчи фаоллигини бошқариш
117. Машқ малакаларини шакллантириш ва мустаҳкамлаш ҳақида
118. Ўқувчининг ўз психик ҳолатини бошқариш қобилияти
119. Билимларни ўзлаштириш жараёни ҳақида
120. Маънавий-ахлоқий мавзуларда суҳбат ўтказиш қоидалари
121. Ўқувчининг ўз-ўзини тарбиялаши ҳақида
122. Педагогик фаолият натижалари ҳақида
123. Психология фанининг предмети ҳақида
124. Характерни шакллантирувчи омиллар
125. Характер ва темперамент ҳақида
126. Педагогика сўзининг маъно ва мазмуни
127. Таълимнинг оғзаки методлари
128.Таълимнинг кўргазмали методлари
129. Ўқувчиларнинг қизиқишлари, ҳохиш-истаклари, интилишларини ҳисобга олган ҳолда таълимни ташкил этиш
130. Ўтилган материални такрорлаш, янги билимларни баён қилиш, мустахкамлаш дарс турлари ҳақида


1 – билет

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси моддалари ва унинг мазмуни
2. Етим болаларни, ота-оналар ёки бошқа қонуний вакилларининг васийлигисиз қолган болаларни ўқитиш
3. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигининг мақсад ва вазифалари ҳақида

2 – билет

1. “Таълим тўғрисида”ги қонунининг асосий мақсади ва вазифалари
2. Жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бўлган болалар ва ўсмирларни ўқитиш
3. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигини ривожлантириш йўналишлари ҳақида

3 – билет

1. Таълим тўғрисидаги қонун ҳужжатлари
2. Таълим тизимини бошқариш
3. Меҳнат таътиллари турлари, бериш тартиби ҳақида

4 – билет

1. Таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий принциплари
2. Таълим тизимини бошқариш
3. Педагогларнинг кийиниш ва ўзаро мулоқот маданияти

5 – билет

1. “Таълим тўғрисида”ги қонунида таълимнинг Ўзбекистон Республикаси ижтимоий тараққиёти соҳасидаги ўрни
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг таълим соҳасидаги ваколатлари
3. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигида педагог кадрларнинг ўрни

6 – билет

1. Билим олиш ҳуқуқининг таъминланиши
2. Таълимни бошқариш бўйича ваколатли давлат органларининг ҳуқуқлари
3. Меҳнат шартномалари, уларни тузиш тартиби, амал қилиш муддати ҳақида

7 – билет

1. Бошқа давлатлар фуқароларининг Ўзбекистон Республикасида билим олиши
2. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг таълим соҳасидаги ваколатлари
3. Меҳнат дафтарчаларини юритиш тартиби ҳақида

8 – билет

1. Педагогик фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқи тўғрисида
2. Таълим муассасасини бошқариш. Таълим соҳасидаги давлат бошқаруви органлари билан нодавлат таълим муассасалари ўртасидаги ўзаро муносабатлар
3. Мактабгача ёш даври ва унинг хусусиятлари

9 – билет

1. Давлат таълим стандартлари тушунчаси. Таълим бериш тили
2. Ота-оналар ёки қонуний вакилларнинг вазифалари
3. Педагог кадрларга бериладиган имтиёзлар ҳақида

10 – билет

1. Мактаб таълимига тайёрлаш ва унинг мазмуни
2. Педагог кадрларнинг иш юкламалари ҳажми, назорат қилиш тартиби ҳақида
3. Таълимни молиялаш. Таълимни ривожлантириш фондлари

11 – билет

1. Ўзбекистонда узлуксиз таълим тизими ва турлари
2. Ходимларни ишга қабул қилиш ва ишдан бўшатиш ҳақида
3. Муаммолар ва кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш омиллари

12 – билет

1. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурнинг мақсади, вазифалари ва уни рўёбга чиқариш босқичлари
2. Ходимларни рағбатлантириш тартиби ҳақида
3. Ўсмирлик даври ва унинг хусусиятлари

13 – билет

1. Мактабгача таълим. Мактабгача таълим муассасасининг мақсади ва вазифалари
2. Кадрлар тайёрлашнинг миллий модели ва унинг таркибий қисмлари
3. Меҳнат интизоми ҳақида

14 – билет

1. Илк ўспиринлик даври ва унинг хусусиятлари
2. Меҳнатни муҳофаза қилиш ҳақида
3. Узлуксиз таълим. Узлуксиз таълимни ташкил этиш ва ривожлантириш принциплари

15 – билет

1. Таълим жараёни ва ўқувчи фаоллигини бошқариш
2. Умумий ўрта таълимнинг мақсади ва вазифаси. Умумий ўрта таълимнинг босқичлари мазмуни
3. Узлуксиз таълимни ислоҳ қилиш йўналишлари

16 – билет

1. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими. Унинг мақсад ва вазифалари. Академик лицей. Касб-ҳунар коллежи
2. Малака тоифалари бериш тартиби
3. Узлуксиз таълим тизими ва турлари

17 – билет

1. Олий таълим. Олий таълимнинг мақсади ва вазифаси. Олий таълим босқичлари. Бакалавриат. Магистратура
2. Машқ малакаларини шакллантириш ва мустаҳкамлаш ҳақида
3. Кадрлар тайрлаш тизимида ишлаб чиқариш

18 – билет

1. Ўқувчининг ўз психик ҳолатини бошқариш қобилияти
2. Мактаб “Директор жамғармаси”нинг мақсад ва вазифалари
3. Кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. Таълимнинг узлуксизлигини таъминлаш

19 – билет

1. Олий ўқув юртидан кейинги таълим. Унинг мақсад ва вазифалари
2. Педагог ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малаксини ошириш
3. Таълим жараёнини мазмунан ислоҳ қилиш

20 – билет

1. Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш. Унинг мақсад ва вазифалари
2. Маънавий-ахлоқий тарбия ва маърифий ишлар
3. Билимларни ўзлаштириш жараёни ҳақида

21 – билет

1. Дарс мақсади нима унинг турлари? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
2. Маънавий-ахлоқий мавзуларда суҳбат ўтказиш қоидалари
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият-енгилмас куч” асари ҳақида

22 – билет

1. Мактабдан ташқари таълим. Мактабдан ташқари таълимнинг мақсади ва вазифаси
2. Иқтидорли болалар ва истеъдодли ёшлар
3. Дарсга тайёргарлик босқичлари (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)

23 – билет

1. Ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини назорат қилиш шакллари
2. “Ўргант-ўргат” –тадбирлари ўқитувчилар ўртасида қандай йўналишларда ташкил этилади?
(“Ўрган-ўргат” тадбирлар мажмуаси асосида)
3. Ўтилган материални такрорлаш, янги билимларни баён қилиш, мустахкамлаш дарс турлари ҳақида

24 – билет

1. Оиладаги таълим ва мустақил равишда таълим олиш
2. Таълим сифатини назорат қилиш тизимини шакллантириш
3. Дарснинг “таълимий мақсади” нима? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)

25 – билет

1. “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”, “Биринчи муаллим”, “Иккинчи муаллим” асарлари ҳақида
2. Таълим олувчиларни ижтимоий ҳимоя қилиш
3. Ўқувчиларининг билим, кўникма ва малакаларни аниқлаш ҳамда баҳолаш ҳақида

26 – билет

1. Таълим жараёни ходимларини ижтимоий ҳимоя қилиш
2. Дарс ишланмаси(конспекти)нинг таркибий қисмлари нимадан иборат? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
3. Ўқув дастурлари ва унинг турлари

27 – билет

1. Ўқувчининг ўз-ўзини тарбиялаши ҳақида
2. Дарснинг “ривожлантирувчи мақсади” нима? (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
3. Барча ёш гуруҳларида қўлланиладиган таълимнинг оғзаки методи

28 – билет

1. Таълим тизимини молиялаш. Моддий-техника таъминоти
2. Илғор тажриба мактабини ташкил этиш тартиби ва вазифалари (“Ўрган-ўргат” тадбирлар мажмуаси асосида)
3. Ўқувчиларининг онги, хулқ-атворига таъсир кўрсатиш йўллари, усуллари

29 – билет

1.Ўқитувчининг дарсга кириши учун талаб этиладиган ҳужжатлари (“Дарс муқаддас” тавсиялари асосида)
2. Шахс онгини шакллантириш методлари
3. Психология фанининг предмети ҳақида

30 – билет

1. “Ўзбек модели” сифатида тан олинган тараққиёт моделининг асосий тамойиллари
2. Дарсни ўзлаштириш ва амалиётга жорий этиш ҳақида.
3. Шахснинг хулқ-атворини шакллантиришга таъсир этувчи методлар.

🔥1.7 K марта кўрилди

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*