Терминлар

 

article92_2
Ушбу сахифада компьютер билан боғлиқ термин ва қисқартмалар билан таништириб борамиз. Саҳифа мунтазам янгиланиб боради.sprache

В данной странице будем публиковать различные компьютерные термины и сокращения. Страница будет регулярно обновляться.


Қисқартма Маъноси
1. ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметрик рақамли абонент линияси
2. ATA Advanced Technology Attachment — Ривожланган уланиш технологияси
3. BIOS Basic Input/Output System — Маълумотларни хотирага киритиш/чиқариш системаси
4. CD Compact Disc — компакт диск
5. CD-RW Compact Disc-Rewritable- учириб қайта ёзиш имконияти бўлган компакт-диск
6. CPU  Central Processing Unit (Жараёнларни бошқарувчи марказий қурилма, процессор)
7. DDR Double Data Rate — Маълумотларни икки баробар тезроқ узатиш имконияти
8. DNS Domain Name System (Service) — Домен номлари киритиш имконияти
9. DVD Digital Versatile Disc — рақамли кўптармоқли диск
10. FAQ  Frequently Asked Questions — Кўп бериладиган саволларга жавоблар
11. FAT File Allocation Table — Файл қўйиладиган жадвал
12. FTP File Transfer Protocol — Файл жўнатиладиган протокол
13. GHz Gigahertz — Гигагерц
14. GIF Graphics Interchange Format — график файллар формати
15. HD High Definition — Юқори сифатли тасвир
16. HDD Hard Disc Drive — Қаттиқ диск
17. HP Hewlett-Packard — Информацион технологиялар оламида иш юритадиган компания
18. HTML Hypertext Markup Language — Гиперматнли маркерлаш тили
19. HTTP Hypertext Transfer Protocol — Гиперматн жўнатиш протоколи
20. IP Internet Protocol — Тармоқ протоколи
21. IR Infrared, ИК-порт — инфрақизил порт
22. ISO International Standardization Organization) — Ҳалқаро стандартлаштириш ташкилоти
23. JPEG Joint Photographic Experts Group — График тасвирлар формати
24. LAN local Area Network -Локал тармоқ ёки локал тармоқ адаптери
25. LCD Liquid Crystal Display — Суюқ кристалли дисплей
26. MS-DOS Microsoft Disk Operating System — Microsoft диск операцион системаси
27. NTFS New Technology File System — Янги технология файл системаси
28. PC personal computer — Шахсий компьютер
29. PDF Portable Document Format) — Электрон хужжатлар формати
30. PnP (Plug and Play) Ёқ ва ўйна (ишла)» —Компьютердаги ускуналар ва бошқа қурилмаларни тез топиш ва созлашга мўлжалланган технология
31 RAM Random Access Memory — Тезкор хотира қурилмаси
32. RAR Roshal Archiver — рус програмисти Евгений Рошал ихтиро қилган, кейинчалик ўз номи берилган маълумотларни сиқиш (архив) формати
33. RGB Red, Green, Blue — Расмни ташкил қилувчи асосий ранглар (қизил, зангори, кўк) бош харфлари формати
34. RTF Rich Text Format — белгиларга «бойитилган» матн формати
35. SATA Serial Advanced Technology Attachment —  Даврий ривожланган уланиш технологияси
36. SVGA Super Video Graphics Array — Юқори тасвирли VGA стандарти
37. TCP Transmission Control Protocol — Маълумотлар узатишни бошқарувчи протокол
38. UPS Uninterruptible Power Supply — Иккиламчи узлуксиз электр таъминлаш ускунаси
39. URL  Uniform Resource Locator — Информацион ресурснининг жойлашувини аниқловчи
40. USB universal serial bus — универсал кетма-кетлик шинаси
41. UTP Unshielded Twisted Pair — уралган жуфт кабель
42. VCD Video Compact Disc — видео компакт диск
43. VGA Video Graphics Array — Видеографик матрица
44. WAN Wide Area Network — Глобал тармоқ
45. WAP Wireless Application Protocol — Маълумотларни узатиш симсиз протоколи
46. Wi-Fi  Wireless Fidelity — симсиз аниқлик
47. WLAN Wireless Local Area Network — Симсиз локал тармоқ
48. XML Extensible Markup Language — Кенгайтирилган белгилаш тили.

 

🔥1.2 K раз просмотрено

Одна идея о “Терминлар

Добавить комментарий

55863853