ижодий баён учун матнлар Archives - Ta’lim / Образование

Выберите язык:

ижодий баён учун матнлар

Тексты для изложения по узбекскому языку

Тексты для изложения по узбекскому языку

Было просмотрено 1 130 Саришталик – ноёб фазилат Ахлоқий тарбия оила тарбиясининг ўзагини ташкил этади. Оилада уюштирилажак ахлоқий тарбиянинг мақсади болаларда энг олий ахлоқий сифатлар ота-она ҳамда оиланинг бошқа аъзолари, шунингдек, атрофдагиларга нисбатан меҳр-муҳаббат, катталарга ҳурмат, кичикларга мурувват, камтарлик, тўғрисўзлик, меҳнатсеварлик,…