Физика фанидан кунлик дарс ишланмалари (6-синф) - Ta’lim / Образование

Физика фанидан кунлик дарс ишланмалари (6-синф)

fizikaБир неча вақт муқаддам ўқитувчиларга қулайлик туғдириш мақсадида математика фанидан (6-синф) кунлик дарс ишланмаларни сайтга жойлагандик. Бу анъанамизни давом эттирган холда, ушбу саҳифага 6-синф физика фани ўқитувчилари учун кунлик дарс ишланмаларини юкладик. Ушбу файл TAS-IX тизимида жойлаштирилган.


Физика фанидан кунлик дарс ишланмалари (6-синф)

1. Физика фани нимани ўрганади?
2. Жамият ривожланишида физиканинг аҳамияти.
3. Модда тузилиши ҳақида Демокрит, Ар-Розий, Беруний ва Ибн Сино таълимотлари
4. Молекулалар ва уларнинг ўлчамлари.
5. Молекулаларнинг ўзаро таъсири ва ҳаракати, Браун ҳаракати.
6. Турли муҳитларда диффузия ҳодисаси.
7. Қаттиқ жисм, суюқлик ва газларнинг молекулалар тузилиши
8. Жисмларнинг механик ҳаракати. Траектория.
9. Текис ва нотекис ҳаракат ҳақида тушунча. Тезлик ва унинг бирлиги
10. Масса ва унинг бирликлари
11. Зичлик ва унинг бирлиги
12. Жисмларнинг ўзаро таъсири ҳақида маьлумотлар. Куч
13. Босим ва унинг бирликлари
14. Тинч ҳолатдаги газ ва суюқликда босим
15. Атмосфера босими.Торричелли тажрибаси
16. Архимед қонуни ва унинг қўлланиши
17. Ҳаракатланувчи суюқлик ва газларнинг жисмга таъсири
18. Иш ва энергия ҳақида тушунча
19. Энергия турлари. Қувват
20. Жисмларнинг масса маркази ва уни аниқлаш.мувозанат турлари
21. Куч. Ричаг ва унинг мувозанат шарти
22. Оддий механизмлар. Блок, қия текислик, винт, пона ва чиғириқнинг қўланилиши
23. Механизмлардан фойдаланишда ишларнинг тенглиги
24. Механиканинг олтин қоидаси. Фойдали иш коэффициенти
25. Иссиқликни ҳосил қилувчи манбалар. Иссиқликни қабул қилиш
26. Жисмларнинг иссиқликдан кенгайиши
27. Қаттиқ жисм, суюқлик ва газларда иссиқлик узатилиши.
28. Нурланиш. “Нурланишдан ҳимояланиш”
29. Иссиқлик ҳодисаси ҳақида Фаробий, Беруний ва Ибн Сино фикрлари
30. Температура. Термометрлар. Жисмларнинг температурасини ўлчаш
31. Ички энергия ва уни ўзгартириш усуллари
32. Ички ёнув двигателлари. Буғ турбаси
33. Реактив двигател. Иссиқлик машиналари ва табиатни муҳофаза қилиш
34. Ёруғликнинг табиий ва сунъий манбалари.
35. Ёруғликнинг тўғри чизиқ бўйлаб тарқалиши. Соя ва ярим соя
36. Қуёш ва ой тутилиши.
37. Ёруғликнинг тезлиги. Ёруғлик қайтиши ва синиши
38. Ёруғлик ҳодисалари ҳақида Беруний ва Ибн Синонинг фикрлари
39. Ясси кузгу
40. Линзалар ҳақида тушунча
41. Шиша призмада ёруғликнинг таркибий қисмларга ажралиши. Камалак
42. Товуш манбалари ва уни қабул қилгичлар
43. Товуш нинг турли муҳитларда тарқалиши
44. Товуш катталиклари
45. Товушнинг қайтиши. Акс – садо
46. Мусиқавий товушлар ва шовқинлар. Товуш ва саломатлик

 


One thought on “Физика фанидан кунлик дарс ишланмалари (6-синф)

Leave a Reply