Инглиз тилидан тест (Elementary)

Ушбу сахифада инглиз тили фанидан тест саволларига жавоб бериб, ўзингизни синаб кўришингиз мумкин. Тестлар асосан мактаб дастуридан тузилган бўлиб, фойдаланувчи чизиқлар ўрнига керакли сўз ёки жумлаларни қўйиши талаб этилади. Ўз билимларингизни текшириб кўринг, омад сизга ёр бўлсин!Elementary

– Verb to be: am/is/are
Possessive adjectives: my, your, his, her
Subject Pronouns – Plural nouns & Numbers


1. Pierre is a French boy. ________ from ________ .
2. “Where ________ Alisher from?” “________ from the Uzbekistan.”
3. ________ name is John. And my ________ is Johnson.
4. “What is ________ job ?” “She is a bank manager.”
5. I ________ 22 years old, but Andrew ________ 20.
6. Where ________ she from?” ”She ________ from Japan.”
7. ________ name is Apple. ________ Ann Apple.
8. Lisa and Max are Americans. ________ from U.S.A.
9. ”________ is your phone number?” "It's 222-22-22"
10. This is my sister. ________ name is Laura.
11. “What ________ their ________?“ (“Alexander and Philip.”)
12. “What is ________ name?” “My name’s Carlos.”
13. What ________ this?” ”It’s ________ umbrella.”
14. Oxford is ________ English university.
15. Hello! My ____ ____ Maria. I ____ ____ Mexico.
16. I have ________ brother. ________ name is David.
17. Hello, what ________ your name?
18. She ________ Italy.
19. ________ are you from? Japan.
20. Mark ________ 19, but Brian and Denis ________ 26 and 28.
21. They ________ Lisa and Max. They ________ from the USA.
22. ________ from Spain. I’m Rodriguez .
23. Where ________ you ________?
24. My name is Lisa. ________ Lisa Peterson.
25. How old is your aunt?” ”________ is 29.”
26. Is Catherine ________ sister?
27. 0/2/11/18/20 Find the correct alternative.
28. This ________ my friend. ________ name’s Richard.
29. Toyotas c Japanese ________ .
30. English is ________ international language.

Ўхшаш мавзулар:

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*