Физика фанида учрайдиган атамалар изоҳли луғати (М – П)

Физика фанида учрайдиган атамалар изоҳли луғати (М – П)

Фи́зика (юнон. φυσικός — «табиий», φύσις (physis) — «табиат») табиий борлиқ ҳақидаги фан бўлиб, коинотни ташкил этувчи асосий таркибларни, унинг моҳиятини тушунтириб берувчи майдон ва унинг хусусиятларини ўрганади. У қуйидаги асосий қисмлардан иборат: Классик механика; Электродинамика ва классик майдон назарияси;…

🔥633 марта кўрилди

Физика фанидан атамалар изоҳли луғати (К, Л)

Физика фанидан атамалар изоҳли луғати (К, Л)

Фи́зика (юнон. φυσικός — «табиий», φύσις (physis) — «табиат») табиий борлиқ ҳақидаги фан бўлиб, коинотни ташкил этувчи асосий таркибларни, унинг моҳиятини тушунтириб берувчи майдон ва унинг хусусиятларини ўрганади. У қуйидаги асосий қисмлардан иборат: Классик механика; Электродинамика ва классик майдон назарияси;…

🔥740 марта кўрилди

Физика фанида учрайдиган атамалар изоҳли луғати (Д – И)

Физика фанида учрайдиган атамалар изоҳли луғати (Д – И)

Фи́зика (юнон. φυσικός — «табиий», φύσις (physis) — «табиат») табиий борлиқ ҳақидаги фан бўлиб, коинотни ташкил этувчи асосий таркибларни, унинг моҳиятини тушунтириб берувчи майдон ва унинг хусусиятларини ўрганади. У қуйидаги асосий қисмлардан иборат: Классик механика; Электродинамика ва классик майдон назарияси;…

🔥802 марта кўрилди

Физика фанида учрайдиган атамалар изоҳли луғати (А – Г)

Физика фанида учрайдиган атамалар изоҳли луғати (А – Г)

Фи́зика (юнон. φυσικός — «табиий», φύσις (physis) — «табиат») табиий борлиқ ҳақидаги фан бўлиб, коинотни ташкил этувчи асосий таркибларни, унинг моҳиятини тушунтириб берувчи майдон ва унинг хусусиятларини ўрганади. У қуйидаги асосий қисмлардан иборат: Классик механика; Электродинамика ва классик майдон назарияси;…

🔥681 марта кўрилди

Баҳор ҳақида шеърлар

Баҳор ҳақида шеърлар

Ўлкамизга фасллар келинчаги баҳор нафаси кириб келди. Барча инсонларни қалбини ҳурсандчилик билан тўлдирди. Баҳор фаслида ҳамма инсонлар шоду-хуррам бўлиб табият гўзлигида баҳра олишади. Баҳорда дарахтлар куртак очиб гулайди. Баҳор фаслларнинг ичида янгиланиш, янги даврнинг бошланиши табиатнинг яна бир янги саҳифа…

🔥5.1 K марта кўрилди

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (видео)

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (видео)

Бобур (тахаллуси; тўлиқ исми Заҳириддин Муҳаммад ибн Умаршайх Мирзо) (14.02.1483 Андижон – 26.12.1530 Агра) – ўзбек мумтоз адабиётининг йирик вакили: буюк шоир; тарихчи, географ; давлат арбоби, истеъдодли саркарда; бобурийлар сулоласи асосчиси, темурий шаҳзода.

🔥884 марта кўрилди

Бошланғич синф ўқувчиларини тарбиялашда инновацион технологиялар

Бошланғич синф ўқувчиларини тарбиялашда инновацион технологиялар

Бола ижтимоий муҳит таъсирида ақлий томондан ривожланиб боради. Теварак-атрофдаги кишилар билан муомала қилиш жараёнида у тилни ва у билан бирга таркиб топган тушунчалар системасини ўзлаштиради. Натижада бола тилни шунчалик эгаллаб оладики, ундан муомала воситаси сифатида эркин фойдалана оладиган бўлиб қолади.

🔥1.6 K марта кўрилди

Фарзанд тарбиясига лоқайд бўлмайлик! (видео)

Фарзанд тарбиясига лоқайд бўлмайлик! (видео)

Оила муқаддас даргоҳ, уни осойишта ва мустаҳкамлигини сақлаш оила аъзоларининг бурчи ва вазифаси ҳисобланади. Фарзандга тўғри тарбия бериш, уларни аҳил-иноқлиги, бир-бирига ишонч, ўзаро ҳурмат, эътибор ёки келажакда даҳо бўлишида ота-оналарнинг ўрни беқиёсдир, чунки ҳар бир фарзанднинг характери, қобилияти ва темпераменти…

🔥524 марта кўрилди

Буюклар таълим ва тарбия ҳақида

Буюклар таълим ва тарбия ҳақида

Ушбу саҳифада буюк адабиятшунослар, педагоглар, шоирларнинг таълим ва тарбия ҳақидаги фикрлари, иқтибослари билан танишиб чиқишингиз мумкин. Саҳифа сўнгида файл сифатида юклаб олишингиз мумкин.

🔥1.0 K марта кўрилди

Математикадан тарқатма материаллар

Математикадан тарқатма материаллар

Тарқатма материал – ўқувчи дарсда индивидуал ҳаракат қилиши учун ишлатиладиган ўқув материаллар мажмуидир. Тарқатма материал мураккаб ёки содда, ўтиладиган мавзу доирасида ишлаб чиқилган қўлланма бўлиши ҳам мумкин. Тарқатма график материал – босма қўлланманинг бир тури бўлиб, ўқувчи мустақил ишлаши учун…

🔥1.4 K марта кўрилди

Кимё фанида лаборатория иши

Кимё фанида лаборатория иши

Кимё(арабча کيمياء‎, атама Мисрда km.t (қора, қора ер) сўзидан келиб чиққан дея тахмин қилинади, — моддаларнинг тузилиши ва ўзгаришини ўрганадиган фан. Кимё бошқа фанлар қатори инсон фаолиятининг маҳсули сифатида вужудга келиб, табиий эҳтиёжларни қондириш, зарурий маҳсулотлар ишлаб чиқариш, биридан иккинчисини…

🔥1.2 K марта кўрилди

Инглиз тилидан қўшимча машғулотлар учун машқлар тўплами

Инглиз тилидан қўшимча машғулотлар учун машқлар тўплами

Ушбу саҳифада Жиззах вилояти Халқ таълимига қарашли «Умид» ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб интернати инглиз тили ўқитувиси Кочурова Анастасия Алексеевнанинг бошланғич синфларда инглиз тилини ўрганишда қўшимча машғулотларда фойдаланиш учун машқлар тўпламини эътиборингизга хавола этмоқдамиз. Файлларни саҳифа сўнгида юклаб олишингиз мумкин.

🔥545 марта кўрилди

И.А. Каримов хотирасига бағишланган дарс ишланмалар

И.А. Каримов хотирасига бағишланган дарс ишланмалар

Маълумки, шу йил 30 январь куни мустақил давлатимиз асосчиси, буюк давлат ва сиёсат арбоби, Биринчи Президентимиз Ислом Каримов таваллудининг 80 йиллиги мамлакатимизда кенг нишонланади. Шу муносабат билан давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 27 ноябрда қабул қилинган қарори асосида юртимизда…

🔥1.7 K марта кўрилди