Педагогика фанидан онлайн тест саволлари - Ta’lim / Образование

Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

учитель узбекистан

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
2. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
3. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
4. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
5. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
6. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
7. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
8. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
9. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
10. Дидактика нимани ўргатади?
11. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
12. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
13. Андрогогика нима?
14. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
15. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
16. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
17. Боласи бор оила қандай аталади?
18. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
19. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
20. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
21. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
22. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
23. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
24. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
25. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
26. Малака нима?
27. «Мотив» сўзи маъноси нима?
28. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
29. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
30. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
31. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
32. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
33. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
34. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
35. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
36. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
37. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
38. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
39. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
40. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
41. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
42. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
43. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
44. Педагогик техника нима?
45. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
46. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
47. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
48. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
49. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
50. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?3 thoughts on “Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Leave a Reply