География фанидан тест саволлари - Ta’lim / Образование

География фанидан тест саволлари

География жуда қадимги фан бўлиб, қадимги юнон олими Эратосфен китоб ёзиб, уни география деб атаган. Юнонча γεωγραφία «ge» (γῆ) — Ер, «grapho» (γράφω) — ёзаман деган маънони билдиради. Бинобарин, «География» «Ерни тасвирлаб ёзаман», «Ернинг тасвири» деган маъноларни англатади. География Ер юзининг табиати, аҳолиси ва унинг хўжалигини ўрганадиган фандир. Географияни ўрганадиган кишиларни географлар деб аталади.

geografiya fanidan onlayn test savollari

1. 1:1000000 масштабли харитада Тошкентдан Урганчгача бўлган масофа 80 см. Шу масофани км га айлантиринг.
2. Зарафшон дарёси қуйи қисми қандай ном билан аталади?
3. Европа мамлакатларида ёнувчи сланеслар асосан қайси давлатдан олинади?
4. Ўзбекистонда газ конденсатидан қандай мақсадларда фойдаланилади?
5. Ўзбекистонда аҳолининг табиий усиши коэффиценти энг юқори бўлган вилоят қайси?
6. Ер шарида асосий тўртта ҳаво массаларининг типи ажратилган. Қуйидаги жавобларнинг қайси бири нотўғри?
7. Денгиз бўғозлари орасида энг йирик бўғозни аниқланг.
8. Баландлик минтақаларига тегишли жавобни аниқланг.
9. Европа мамлакатларининг сиёсий харитасида нечта мамлакат бор?
10. «География» атамасини биринчи бўлиб фанга ким киритган?
11. А. Вегенер фикрича бундан 200 млн йил аввал қандай материк ва океан бўлган?
12. Қуйидаги ороллардан қайси бирининг майдони Ўзбекистон майдонидан кичик?
13. Ғалла етиштириладиган майдоннинг катталиги жиҳатидан Ўзбекистонда биринчи, иккинчи, учинчи ўринда турадиган вилоятлар қайси жавобда тўғри берилган?
14. Олмалиқ ва Зарафшонда қандай саноат тармоқлари етакчи ўрин эгаллайди?
15. Буюк географик кашфиётлар бошланган аср тўғри ёзилган жавобни топинг.
16. Дунё океанидаги энг юқори сув кутарилиши қаерда кузатилади?
17. Шимолий магнит қутби (76 ш.к, 100 г.у) қаерга тўғри келади?
18. Ўрта Осиё ва Қозоғистон табиий-географик ўлкаси ғарбдан шарққа қанчага чўзилган?
19. Океан ва денгиз сувларининг қалқишига нима кўпроқ таъсир қилади?
20. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги машинасозлигининг асосий марказларини кўрсатинг.
21. Материкларнинг парчаланиши қандай ҳаракатлар натижасида рўй беради?
22. Ернинг «қаттиқ» ёки «тош» қобиғини аниқланг.
23. Қуруқликда табиат зонасининг ҳосил бўлиши асосан нимага боғлиқ?
24. Жанубий магнит қутби қаерга тўғри келади?
25. Дунё океанининг умумий майдони қанчани ташкил этади?

 


3 thoughts on “География фанидан тест саволлари

Leave a Reply