Компьютер клавиатурасидаги белгилар инглиз тилида қандай номланади? - Ta’lim / Образование

Компьютер клавиатурасидаги белгилар инглиз тилида қандай номланади?

Ушбу мақолада кундалик кунимизда учрайдиган, айниқса математика фанида кўпроқ учрайдиган белгилар, клавиатура клавишларидаги белгиларнинг инглизча номланиши билан таништирамиз. Русча варианти билан ушбу саҳифада танишишингиз мумкин.

Белги Инглиз тилида аталиши Таржимаси
` acute, back quote, grave, grave accent,
left quote, open quote
гравис, қўштирноқ
~ tilde тильда
! exclamation mark, exclamation point,
bang
ундов белгиси
@ at or at symbol эт, “кучукча”
# octothorpe, number, pound, sharp, hash панжара, диез
$ dollar sign доллар белгиси
% percent фоиз, процент
^ caret, circumflex циркумфлекс, қўйиш белгиси
& ampersand, and амперсанд, ва, бирга
* asterisk, star юлдузча, кўпайтириш белгиси
( open parenthesis чап, очилган қавс
) close parenthesis ўнг, ёпилган қавс
hyphen, minus, dash минус, дефис
_ underscore сатр остига чизилган чизиқ
= equals тенг, тенглик
+ plus плюс, қўшув белгиси
[ open or left square bracket чап, очилган квадрат қавс
] close or right square bracket ўнг, ёпилган квадрат қавс
{ open or left curly brace чап, очилган фигурали қавс
} close or right curly brace ўнг, ёпилган фигурали қавс
; semicolon нуқтали вергул
: colon икки нуқта
apostrophe, single quote апостроф, тутуқ белгиси
quote, quotation mark қўштирноқ
, comma вергул
. period, dot нуқта
/ forward slash слэш, каср белгиси, бўлув
< less than, angle brackets кичик белгиси
> greater than, angle brackets катта белгиси
? question mark сўроқ белгиси
\ backslash тескари слэш
| pipe, vertical bar вертикал чизиқ
§ section параграф

 

Leave a Reply