География фанидан тарқатма материаллар - Ta’lim / Образование

География фанидан тарқатма материаллар

География жуда қадимги фан бўлиб, қадимги юнон олими Эратосфен китоб ёзиб, уни география деб атаган. Юнонча γεωγραφία «ge» (γῆ) — Ер, «grapho» (γράφω) — ёзаман деган маънони билдиради. Бинобарин, «География» «Ерни тасвирлаб ёзаман», «Ернинг тасвири» деган маъноларни англатади. География Ер юзининг табиати, аҳолиси ва унинг хўжалигини ўрганадиган фандир. Географияни ўрганадиган кишиларни географлар деб аталади


Тарқатма материал – ўқувчи дарсда индивидуал ҳаракат қилиши учун ишлатиладиган ўқув материаллар мажмуидир. Тарқатма материал мураккаб ёки содда, ўтиладиган мавзу доирасида ишлаб чиқилган қўлланма бўлиши ҳам мумкин.

Карточкалар машғулотларни мустаҳкамлаш босқичида ишлатилади. Тарқатма материаллар ўқувчиларнинг нафақат мустақил, балки жуфт бўлиб ишлаши учун ҳам ишлатилади.

Қўйида ўқитувчилар география фанидан ўзларининг очиқ дарслари ва машғулотларида ишлатишлари учун тарқатма материалларни юклаб олишлари мумкин.

Ўқувчиларнинг география бўйича мустақил вазифа бажаришлари материаллар, юклаб олиниб, сўнгра кесилиб тарқатилувчи карточкалар. Карточкаларда ўқувчилар нуқталар ўрнига керакли сўз ёки жумлаларни қўйиши талаб этилади.

 


Leave a Reply