«Менинг кун тартибим» мавзусида тарбиявий соат (дарс ишланма) - Ta’lim / Образование

«Менинг кун тартибим» мавзусида тарбиявий соат (дарс ишланма)

Бизнинг соғлигимиз кунимизни қандай режалаштиришимизга боғлиқми? Бизнинг кунимизни қандай режалаштиришимиз керак? Ушбу саҳифада синф раҳбарлари учун «Менинг кун тартибим» мавзусида 1 соатлик тарбиявий соат дарс ишланмаси билан танишиб чиқишингиз мумкин.


Классный час на тему Мой режим дня разработка урока


Мавзу: «Менинг кун тартибим»

Мақсад:

Таълимий: ўқувчиларга мавзу бўйича янги билимлар бериш, билим ва малакаларини ошириш, ўқувчиларга кун тартиби ҳақида тушунча бериш, кун тартибини тузишга ўргатиш. Ўқувчиларга соғлом турмуш тарзи бу кун тартибига риоя қилиш орқали амалга ошиши ҳақида тушунча бериш;.
Тарбиявий: берилган расм ва саволлар устида ишлаш орқали ўқувчиларда Ватанга муҳаббат туйғусини шакллантириш;
Ривожлантирувчи: ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш, нутқ маданиятини ривожлантириш, уларни ўзини-ўзи мустақил бўлишга йўналтириш, сезгирлик, топқирлик хусусиятларини ривожлантириш.


Ўзини ўзи ривожлантириш компетенцияси — доимий равишда ўз-ўзини жисмоний, маънавий, руҳий, интеллектуал ва креатив ривожлантириш, камолотга интилиш, ҳаёти давомида мустақил ўқиб-ўрганиш, ва мустақил қарор қабул қила олиш кўникмаларини эгаллайди;
Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси — жамиятда бўлаётган воқеа, ҳодиса ва жараёнларга дахлдорликни ҳис этиш ва уларда фаол иштирок этиш, ўзининг фуқаролик бурч ва ҳуқуқларини билиш, унга риоя қилиш, ва ҳуқуқий маданиятга эга бўлиш лаёқатларини шакллантиради.


Таълим тури: интерактив.
Дарс методи: Ақлий ҳужум, аралаш, интерфаол (гуруҳларда ишлаш, “ким эпчил-у, ким чаққон”, “кўрсам тезроқ ўрганаман”, “муаммо ва ечим” шу каби методлар).
Дарс жиҳози: Тарқатма материлаллар, дарслик, жадваллар, карточкалар.
Техник жиҳозлар: Компьютер, мультимедиа воситалари, проектор.
Таълим методи: оғзаки (суҳбат, савол-жавоб)

Машғулот тури: янги билим берувчи, билимларни мустаҳкамловчи, амалий, назарий, аралаш, ноанъавий, ананавий.

Машғулот услуби: тушунтириш, суҳбат, тезкор савол – жавоб, амалий мустақил ишлар бажариш, мунозара, муаммоли топшириқ, кўргазмали ва бошқалар. 


I. Машғулотнинг бориши:
Ташкилий қисм:
а) Саломлашиш. б) Давоматни аниқлаш. в) Журнални тўлдириш.

II. Ўтган мавзуни такрорлаш
Уйга вазифани сўраш: а) Савол – жавоб ўтказиш. б) Топшириқларни текшириш.

III. Янги мавзу баёни

Буюк ҳаким Ибн Синонинг уқтиришича, инсоннинг қанча умр кўриши унинг ўзига боғлиқ. Соғлом бўлиш учун инсон кундалик ҳаётда қатор қоидаларга амал қилмоғи керак. Эрталабки бадантарбия, сайр қилиш, тўғри овқатланиш, дам олиш, спорт билан шуғулланиш, озодаликка риоя қилиш соғлом бўлиш ва узоқ умр кўришнинг асосий шартларидир.

Саломатликни сақлашда тўғри овқатланиш муҳим аҳамиятга эга. Тиббиёт илмининг устозларидан бири бўлган Гиппократ: «Бизнинг овқатимиз – бизнинг дори-дармонимиз», – деб бекорга айтмаган. Биз танамиз учун зарур бўлган куч-қувват ва дармондориларни овқат орқали оламиз. Таркибида йод моддаси кам маҳсулотларни мунтазам истеъмол қилаверсак, тез чарчайдиган, серзарда, камҳаракат бўлиб қолишимиз мумкин. Темир моддасига бой озиқ-овқатларни кам истеъмол қилиш натижасида эса одам камқон, касалликка чалинувчан, асабий бўлиб қолади.

Mening

Қадимда Шарқ табобатида касалликларни энг аввало овқат билан даволашга ҳаракат қилинган. Овқатдан даво топилмаган ҳолатлардагина дори-дармон ва бошқа тиббий муолажалар буюрилган. Одамнинг танаси соғлом бўлса, руҳи ҳам тетик бўлади. Ўқиши аъло, ишида унум бўлади. Келинг, шу ўринда Самад билан Равшаннинг кун тартибини кўриб чиқайлик.

Самаднинг кун тартиби

Самад ўта инжиқ ва қайсар бола. У ҳар куни ярим тунгача телевизор томоша қилади. Эрталаб эса барвақт уйғонишни истамайди. Базўр ўрнидан туриб, апил-тапил ювинади. Баъзан нонушта қилишга ҳам улгурмайди, оч-наҳор мактабга жўнайди. Дарсларда эснаб, ланж ҳолатда ўтиради. Ўқитувчисининг айтган гаплари қулоғига кирмайди. Мактабдан кела солиб кўчага чопади. Самаднинг ҳар куни шу зайилда ўтади. Шу боис унинг ранги синиқ, иштаҳаси йўқ, фанларни ўзлаштириш даражаси ҳам паст.

Равшаннинг кун тартиби

Равшан эса кун тартибига қатъий амал қилади. У ўз вақтида ухлайди. Эрталаб барвақт туриб, бадантарбия билан шуғулланади. Тишларини тозалаб, яхшилаб ювинади. Онаси тайёрлаган нонуштани иштаҳа билан еб, мактабга йўл олади. Дарсларда ҳушёр туради, ўқитувчисининг саволларига жавоб беради, топшириқларни бажаради. Мактабдан келиб, онасига ёрдамлашади. Маҳалладаги кураш спорт тўгарагига бориб, ўртоқлари билан бирга машқ қилади. Ўз вақтида овқатланиб, дарсларини тайёрлайди.

Азиз ўқувчи, ўйлаймизки, Самад ва Равшаннинг кун тартибидан ўзингиз тегишли хулоса чиқариб оласиз.

IV. Якуний қисм

Дарс якунида ўқувчилар билан биргаликда олган билимларни умумлаштирилиб, саволлар билан мустаҳкамланади. Ўқувчилар рағбатлантирилади.


P.S. Тарбиявий соат дарс ишланмасини тўлиқ, 1 йиллик word вариантида юклаб олиш учун мурожаат қилинг:
Telegram: @NZA456
Телефон: +998905306866