Дарснинг технологик харитаси қандай тузилади? (ўқитувчиларга қўлланма) - Ta’lim / Образование

Выберите язык:

Дарснинг технологик харитаси қандай тузилади? (ўқитувчиларга қўлланма)

ПланДарснинг технологик харитаси нима учун хизмат қилади?. Жавоби эса оддий — Дарснинг технологик харитаси ўқитувчи ва ўқувчи фаолияти ҳамда унга тақсимланган вақт меъёрини ҳар бир босқич бўйича тўғри белгилаш учун ишлатилади. Ушбу мақолада дарснинг технологик харитасини тузиш намунасини кўриб чиқамиз.

Ўрта таълим мактабларининг «Информатика ва ҳисоблаш техникаси асослари» фани 8-синфда ўтиладиган «MS Excelда математик формулалар билан ишлаш» мавзуси технологик харитаси мисолида кўриб чиқамиз:


Мавзу: Ms Excelда математик формулалар билан ишлаш
Дарснинг мақсади: ўқувчиларга MS Excelда математик амаллар ва функцияларни қўллаш имкониятларини очиб бериш.
Дарснинг таълимий вазифаси: ўқувчиларга Excel электрон жадвали ва унинг имкониятлари, математик функциялар, мантиқий функциялар, статистик функциялар ва матнли функциялар ҳақида билим ва кўникмалар бериш.
Дарснинг тарбиявий вазифаси: ўқувчиларни янги билимлар эгаллашга ва тартиб интизомга доимо риоя этишга йўналтириш.
Дарснинг ривожлантирувчи вазифаси: ўқувчиларнинг компьютердан фойдаланиш ҳақидаги билим ва тасаввурларини кенгайтириш.
Ўқув жараёнининг мазмуни: Excel электрон жадвали ва унинг имкониятлари, математик функциялар ва уларнинг қўлланиши, мантиқий функциялар ва уларнинг қўлланиши
Услуб:
Маъруза ва амалиётнинг қўлланиши
Шакл: Савол-жавоб, жамоа ва кичик гуруҳларда ишлаш
Восита: Электрон ресурслар, дарслик, плакатлар, тарқатма материаллар, проектор
Усул: Тайёр презентация ва слайд материаллари асосида
Назорат: Оғзаки, савол-жавоб, муҳокама, кузатиш
Баҳолаш: рағбатлантириш
Уйга вазифа: Мавзуни такрорлаб, саволларга жавоб ёзиш


Намуна эса қўйидаги кўриниш ҳосил қилади:

Мавзу: ___________________________________________________________.
Дарснинг мақсади: _______________________________________.
Дарснинг таълимий вазифаси: ______________________________________.
Дарснинг тарбиявий вазифаси: ______________________________________.
Дарснинг ривожлантирувчи вазифаси: _______________________________.
Ўқув жараёнининг мазмуни: ________________________________.
Услуб:
____________________________________________________________.
Шакл: ____________________________________________________________.
Восита:____________________________________________________________.
Усул: _____________________________________________________________.
Назорат:___________________________________________________________.
Баҳолаш:__________________________________________________________.
Уйга вазифа:_______________________________________________________.


дарс боскичлари

 


Добавить комментарий