Информатика фанидан йиллик дарс ишланмалар тўплами (9-синф) - Ta’lim / Образование

Информатика фанидан йиллик дарс ишланмалар тўплами (9-синф)

Информатика – (нем. Informatik , франц. Informatique , ингл. computer science – компьютер фани, ахборотшунослик — илмий информация (ахборот, хабар, маълумот)нинг моҳияти, умумий хоссалари ва конуниятларини, шунингдек, илмий коммуникация тизими (ўша илмий информацияни тарқатиш усуллари ва воситалари мажмуи)ни ўрганиш билан шуғулланадиган илмий фан; инсон фаолиятининг компьютерлар билан боғлиқ бўлган соҳаси. Ижтимоий фанлар жумласига киради. «Информатика» атамаси 1962-йилда Францияда Филипп Дрейфус томонидан фан сифатида аталиб, informatique ва automatique, сўзларининг бирлашмасидан келиб чиққан. Бу атама маълумотни автоматик равишда қайта ишлашни ўрганувчи соҳани номлаш учун ўйлаб топилган.

Ушбу саҳифада информатика ва ҳисоблаш техникаси асослари фанидан намунавий кунлик дарс ишланмалар тўплами билан танишиб чиқишингиз мумкин.

Информатика фанидан мавзулар (9-синф)


1- дарс. Масалаларни компьютерда ечиш босқичлари
2- дарс. Модел ва унинг турлари
3-дарс. Масалаларни компьютерда ечиш босқичлари ва моделнинг турлари мавзуларини такрорлаш
4- дарс. Алгоритм тушунчаси
5- дарс. Алгоритмнинг асосий хоссалари
6- дарс. Алгоритм тушунчаси ва алгоритмнинг асосий хоссалари мавзуларини такрорлаш дарси
7- дарс. Алгоритмни тасвирлаш усуллари
8- дарс. Алгоритмни тасвирлаш усуллари мавзусига оид амалий машғулот
9- дарс. Алгоритмнинг асосий турлари
10- дарс. Алгоритмнинг асос тузилмаларига доир амалий топшириқ
11- дарс. Такрорлашга доир топшириқлар
12- дарс. Дастур ва дастурлаш тиллари
13- дарс. Turbo Pascal 7.0 интеграллашган муҳити
14- дарс. Pascal дастурлаш тили алифбоси ва тузилиши
15- дарс. Ўзгармас ва ўзгарувчи миқдорлар
16- дарс. Ўзгармас ва ўзгарувчи миқдорлар мавзусини такрорлаш
17- дарс. Жадвал кўринишидаги миқдорлар
18- дарс. Жадвал кўринишидаги миқдорлар мавзусини такрорлаш
19- дарс. Стандарт функциялар ва алгебраик ифодалар
20- дарс. Стандарт функциялар ва процедуралар, алгебраик ифодалар мавзусини такрорлаш
21- дарс. Ўзлаштириш ва маълумотларни экранга чиқариш оператори
22- дарс. Ўзлаштириш ва маълумотларни экранга чиқариш операторлари мавзусини такрорлаш
23- дарс. Маълумотларни хотирага мулоқот усулида киритиш оператори
24- дарс. Маълумотлами хотирага мулоқот усулида киритиш оператори мавзусини такрорлаш
25- дарс. Матн ҳолатида экран билан ишлаш
26- дарс. Матн ҳолатида экран билан ишлаш мавзусини такрорлаш
27- дарс. Чизиқли дастурлар тузиш
28- дарс. Чизиқли дастурлар тузиш мавзусини такрорлаш
29- дарс. Ўтиш ва тармоқланиш операторлари
30- дарс. Ўтиш ва тармоқланиш операторлари мавзусини такрорлаш
31- дарс. Тармоқланувчи структурали дастурлар тузиш
32- дарс. Тармоқланувчи структурали дастурлар тузиш мавзусини такрорлаш
33- дарс. Параметрли такрорлаш оператори
34- дарс. Параметрли такрорлаш оператори мавзусини такрорлаш
35- дарс. Шарт бўйича такрорлаш операторлари
36- дарс. Шарт бўйича такрорлаш операторлари мавзусини такрорлаш
37- дарс. Такрорлашга оид топшириқлар
38- дарс. Белгили ва сатрли миқдорлар билан ишлаш
39 – дарс. Белгили ва сатрли миқдорлар билан ишлаш мавзусини такрорлаш
40- дарс. Паскалда экранни график ҳолатга ўтказиш
41- дарс. Паскалда экранни график ҳолатга ўтказиш мавзусини такрорлаш
42- дарс. Паскалнинг шакллар чизиш операторлари
43- дарс. Паскалнинг шакллар чизиш операторлари мавзусини такрорлаш
44- дарс. Файллар билан ишлаш
45- дарс. Файллар билан ишлаш мавзусини такрорлаш
46- дарс Процедура ва функциялар
47- дарс. Процедура ва функциялар мавзусини такрорлаш
48-49- дарс. Такрорлашга доир топшириқлар
50- дарс. HTML ҳақида тушунча
51- дарс. Веб-саҳифага матн киритиш
52- дарс. Веб-саҳифага матн киритиш мавзусини такрорлаш
53- дарс. Шрифт ўлчами, ранги ва веб-саҳифа фони
54- дарс. Шрифт ўлчами, ранги ва веб-саҳифа фони мавзусини такрорлаш
55- дарс. Веб-саҳифада графика
56-57- дарс. Веб-саҳифада графика мавзусини такрорлаш
58- дарс. Веб-саҳифага рўйхат жойлаштириш
59- дарс. Веб-саҳифага жадвал жойлаштириш
60- дарс. Веб-саҳифага рўйхат ва жадвал жойлаштириш мавзусини такрорлаш
61- дарс. Веб-саҳифада «ўтиш» (гипермурожаат)
62 – дарс. Формалар
63- дарс. Веб-саҳифада «ўтиш» ва формалар мавзусини такрорлаш
64- дарс. Интерактив веб-сайтлар
65-66- дарс. Мустақил ишлашга доир топшириқлар
67—68- дарс. Такрорлашга доир топшириқлар

One thought on “Информатика фанидан йиллик дарс ишланмалар тўплами (9-синф)

Leave a Reply