Geografiya fanidan maktab imtihon savollari va baholash mezoni (2024) - Ta’lim / Образование

Geografiya fanidan maktab imtihon savollari va baholash mezoni (2024)

Mazkur metodik tavsiyada yakuniy nazorat imtihonini o‘tkazish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan. Shuningdek, nazariy savollarni ishlarini baholash bo‘yicha mezonlar keltirilgan. Har bir yakuniy nazorat imtihon bileti umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi geografiya kurslarining bo‘limlaridagi mavzularini qamrab olgan bo‘lib, savollar darsliklar asosida tuzilgan.

Geografiya fanidan maktab imtihon savollari va baholash mezoni (2024)

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinf o‘quvchilari yakuniy davlat attestatsiyasini o‘tkazish bo‘yicha metodik tavsiya va materiallarni tijoriy maqsadda ko‘paytirib tarqatish taqiqlanadi.


Geografiya fanidan maktab imtihon savollari va baholash mezoni (2024)

2023–2024 o‘quv yilida umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinflarida geografiya fanidan yakuniy imtihon ushbu tavsiya etilgan bilet savollari asosida o‘tkaziladi.O‘zbek tilida

 Rus tilida

 

 


Qoraqalpoq tilida

 Tojik tilida

 

 


Qozoq tilida

 Qirg‘iz tilida

 

 Turkman tilida

 

 

 


Leave a Reply