Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
2. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
3. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
4. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
5. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
6. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
7. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
8. Андрогогика нима?
9. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
10. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
11. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
12. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
13. Боласи бор оила қандай аталади?
14. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
15. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
16. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
17. Малака нима?
18. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
19. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
20. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
21. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
22. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
23. Дидактика нимани ўргатади?
24. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
25. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
26. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
27. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
28. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
29. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
30. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
31. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
32. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
33. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
34. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
35. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
36. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
37. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
38. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
39. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
40. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
41. «Мотив» сўзи маъноси нима?
42. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
43. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
44. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
45. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
46. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
47. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
48. Педагогик техника нима?
49. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
50. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

Ўхшаш мавзулар:

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*