Педагогика фанидан онлайн тест саволлари | «Умид» ИДУМ

Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
2. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
3. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
4. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
5. Педагогик техника нима?
6. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
7. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
8. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
9. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
10. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
11. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
12. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
13. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
14. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
15. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
16. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
17. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
18. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
19. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
20. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
21. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
22. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
23. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
24. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
25. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
26. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
27. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
28. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
29. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
30. Малака нима?
31. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
32. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
33. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
34. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
35. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
36. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
37. Дидактика нимани ўргатади?
38. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
39. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
40. Андрогогика нима?
41. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
42. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
43. «Мотив» сўзи маъноси нима?
44. Боласи бор оила қандай аталади?
45. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
46. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
47. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
48. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
49. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
50. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

🔥1.1 K марта кўрилди

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*