Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. Педагогик техника нима?
2. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
3. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
4. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
5. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
6. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
7. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
8. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
9. Дидактика нимани ўргатади?
10. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
11. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
12. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
13. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
14. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
15. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
16. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
17. Боласи бор оила қандай аталади?
18. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
19. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
20. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
21. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
22. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
23. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
24. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
25. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
26. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
27. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
28. Малака нима?
29. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
30. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
31. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
32. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
33. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
34. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
35. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
36. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
37. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
38. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
39. «Мотив» сўзи маъноси нима?
40. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
41. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
42. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
43. Андрогогика нима?
44. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
45. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
46. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
47. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
48. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
49. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
50. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

Ўхшаш мавзулар:

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*