Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
2. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
3. Андрогогика нима?
4. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
5. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
6. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
7. «Мотив» сўзи маъноси нима?
8. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
9. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
10. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
11. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
12. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
13. Педагогик техника нима?
14. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
15. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
16. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
17. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
18. Малака нима?
19. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
20. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
21. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
22. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
23. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
24. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
25. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
26. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
27. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
28. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
29. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
30. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
31. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
32. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
33. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
34. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
35. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
36. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
37. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
38. Дидактика нимани ўргатади?
39. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
40. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
41. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
42. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
43. Боласи бор оила қандай аталади?
44. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
45. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
46. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
47. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
48. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
49. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
50. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

Ўхшаш мавзулар:

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*