Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
2. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
3. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
4. Боласи бор оила қандай аталади?
5. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
6. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
7. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
8. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
9. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
10. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
11. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
12. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
13. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
14. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
15. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
16. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
17. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
18. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
19. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
20. Малака нима?
21. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
22. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
23. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
24. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
25. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
26. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
27. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
28. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
29. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
30. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
31. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
32. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
33. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
34. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
35. Педагогик техника нима?
36. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
37. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
38. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
39. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
40. «Мотив» сўзи маъноси нима?
41. Дидактика нимани ўргатади?
42. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
43. Андрогогика нима?
44. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
45. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
46. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
47. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
48. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
49. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
50. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*