Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
2. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
3. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
4. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
5. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
6. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
7. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
8. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
9. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
10. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
11. Андрогогика нима?
12. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
13. Малака нима?
14. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
15. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
16. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
17. Педагогик техника нима?
18. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
19. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
20. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
21. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
22. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
23. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
24. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
25. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
26. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
27. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
28. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
29. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
30. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
31. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
32. Дидактика нимани ўргатади?
33. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
34. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
35. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
36. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
37. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
38. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
39. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
40. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
41. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
42. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
43. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
44. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
45. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
46. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
47. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
48. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
49. «Мотив» сўзи маъноси нима?
50. Боласи бор оила қандай аталади?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

Ўхшаш мавзулар:

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*