Педагогика фанидан онлайн тест саволлари | «Умид» ИДУМ

Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
2. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
3. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
4. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
5. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
6. Малака нима?
7. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
8. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
9. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
10. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
11. Дидактика нимани ўргатади?
12. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
13. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
14. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
15. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
16. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
17. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
18. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
19. Боласи бор оила қандай аталади?
20. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
21. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
22. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
23. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
24. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
25. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
26. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
27. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
28. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
29. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
30. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
31. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
32. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
33. Педагогик техника нима?
34. Андрогогика нима?
35. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
36. «Мотив» сўзи маъноси нима?
37. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
38. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
39. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
40. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
41. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
42. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
43. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
44. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
45. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
46. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
47. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
48. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
49. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
50. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

🔥921 марта кўрилди

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*