Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. Дидактика нимани ўргатади?
2. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
3. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
4. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
5. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
6. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
7. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
8. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
9. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
10. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
11. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
12. Боласи бор оила қандай аталади?
13. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
14. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
15. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
16. Андрогогика нима?
17. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
18. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
19. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
20. «Мотив» сўзи маъноси нима?
21. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
22. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
23. Педагогик техника нима?
24. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
25. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
26. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
27. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
28. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
29. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
30. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
31. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
32. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
33. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
34. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
35. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
36. Малака нима?
37. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
38. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
39. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
40. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
41. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
42. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
43. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
44. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
45. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
46. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
47. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
48. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
49. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
50. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

🔥14.7 K марта кўрилди

2 thoughts on “Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*