Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. Педагогик техника нима?
2. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
3. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
4. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
5. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
6. «Мотив» сўзи маъноси нима?
7. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
8. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
9. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
10. Дидактика нимани ўргатади?
11. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
12. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
13. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
14. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
15. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
16. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
17. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
18. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
19. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
20. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
21. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
22. Малака нима?
23. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
24. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
25. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
26. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
27. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
28. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
29. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
30. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
31. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
32. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
33. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
34. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
35. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
36. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
37. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
38. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
39. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
40. Боласи бор оила қандай аталади?
41. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?
42. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
43. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
44. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
45. Андрогогика нима?
46. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
47. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
48. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
49. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
50. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

Ўхшаш мавзулар:

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*