Педагогика фанидан онлайн тест саволлари

Маълумки, педагогика жамиятнинг ривожланиш қонун-қоидаларига таянган ҳолда тараққий етади. Бугунги кунда эса ана шу жараён авж палласига кирди. Инсон онги тараққий етмас экан, ижтимоий ҳаёт жабҳаларида ҳеч бир ўзгариш сезилмайди. Модомики, замон жадал суръатларда ўзгараётибдими, демак, педагогика ҳам шу ўзгаришларга ҳамоҳанг бўлмоғи даркор.

Шуларни назарда тутган ҳолда ушбу саҳифада ўқитувчиларнинг педагогика фанидан ақлий салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида, қолаверса устозлар педагогикадан ўз билимларини синаб кўришлари учун тест тузилди.

Қисқа маълумот: 50 талик тест берилган бўлиб, ҳар бир тўғри жавоб учун 2 балл, жами 100 балл берилади. Тест сўнгида натижани, неччи балл тўплаганингизни билишингиз мумкин. Сизга омад ёр бўлсин 😉


1. «Мотив» сўзи маъноси нима?
2. Боласи бор оила қандай аталади?
3. «Педагогик технология - бу амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педогогик тизим лойиҳаси», деб таърифлаган олимни кўрсатинг.
4. Мактабда қайси бўлим ўқитишнинг мақсади ўқувчиларга сўз тузилиши ва гап қурилиши ҳақидаги қонун-қоидаларни ўргатади?
5. Малака нима?
6. Қайси қаторда «валеология» атамаси ҳақида тўғри маълумот берилган?
7. «Репетитор» сўзи лотинчадан олинган бўлиб, « . . . » деган маънони англатади.
8. Чор Россияси босиб олгунга қадар Марказий Осиёда қандай мактаблар бўлган?
9. Педагогик фаолиятни моҳирлик билан бошқариш – бу ...
10. «Гимназия» атамаси келиб чиққан даврда таълим муассасасида энг аввало қайси фан ўтилишини назарда тутилган?
11. Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта ҳарф ва ҳарф бирикмаси мавжуд?
12. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги биринчи қонуни қачон қабул қилинган?
13. Замонавий девиантология, девиант хулқ-атвор социологияси асосчиси ким?
14. «Метод» сўзи юнончадан олинган бўлиб, . . . деган маънони англатади.
15. Назарий билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш мустақил тажриба ўтказиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқувчилар ўтказадиган амалий иш тури:
16. Шахсни ривожланишига таъсир этувчи омилларга нималар киради?
17. Педагогик техника нима?
18. Ўқитишнинг вазифаларига нималар киради?
19. Таълим ва ўқитиш қонуниятлари, принциплари, методлари ва шаклларини ўрганадиган ва ўқитиш жараёнидаги тарбия муаммоларини ўрганадиган педагогиканинг мустақил бўлимини аниқланг.
20. «… — аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган.»

Гап қайси метод ҳақида кетябди?
21. … — ҳис-ҳаяжоннинг ифода этиши, юз мушакларининг, маъноли ҳаракатларнинг сўзлаётган нуқтага гапга мослиги.
22. «Педагогика» сўзи қандай маънони англатади?
23. Дидактиканинг луғавий маъносини белгиланг.
24. «Бирор муаммони ечишда иштирокчилар томонидан билдириладиган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум ечимга келинадиган энг самарали методдир.» Гап қайси метод ҳақида боряпти?
25. «Устоз шогирдларига катта зулм ҳам, ҳаддан ташқари кўнгилчанлик ҳам қилмаслиги лозим» деган фикр қайси алломага тегишли?
26. Таълим-тарбияга биринчи бўлиб таъриф берган аллома — … .
27. «Девиация» сўзининг маъносини топинг.
28. Воқеликни амалий ва назарий эгаллаш, ўзлаштириш, ўрганиш, билиш учун йўл-йўриқлар, усуллар мажмуаси, фалсафий билимларни яратиш ва асослаш усули — « . . . » дейилади.
29. «Буюк дидактика» рисоласи кимнинг қаламига мансуб?
30. «Ҳар ким билим олиш хуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир». Қайси манбаадан олинган ва қайси модда?
31. Андрогогика нима?
32. Академик лицей функциялари қайси жавобда тўғри кўрсатилган.
33. Виртуал ўқитиш шакли қандай амалга оширилади?
34. Дарс тизими биринчи марта ким томонидан ишлаб чиқилган?
35. Раҳбарда тадбиркорлик қандай намоён бўлади?
36. Қандай воситалар ёрдамида ўқитиш мақсадлари амалга оширилади?
37. «Социология» атамасини фанга биринчи бўлиб киритган олим?
38. «Синквейн» сўзининг маъноси нима?
39. «Имидж» сўзи қандай маънони англатади?
40. Орфоэпия бўлимида нималар ўргатилади?
41. Тажрибали ўқитувчининг шахсий сифатлари орасида доимо ажралиб турадиган қайси?
42. Педагогика терминининг келиб чиқиши қайси мамлакат билан боғлиқ?
43. «Онанинг меҳри осмонча бўлади» ҳикматининг муаллифи ким?
44. Дидактика нимани ўргатади?
45. Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.
46. Ўқитувчи фаолияти нимага асосланади?
47. Тарбия жараёнида кимлар қатнашади?
48. «Дидактика» терминини фанга биринчи бўлиб ким киритган?
49. Грекчадан олинган бўлиб, «топаман» деган маънони англатади. Илмий тадқиқотнинг ҳамда ўқитиш усулининг маҳсус услуби бўлиб, илмий кашфиётга ёки илмий фаразга асосланади.

Педагогиканинг қайси тармоғи ҳақида назарда тутилмоқда?
50. Ўзбек тилида нечта пунктуацион белги бор?

 

Телеграмдаги каналимизга аъзо бўлинг – @idum_uz

Facebook даги саҳифамизни кузатиб боринг

Ўхшаш мавзулар:

Фикрингизни билдиринг

Сизнинг электрон манзилингиз эълон қилинмайди.
* билан белгиланган қаторлар тўлдирилиши шарт.

Расмдаги белгиларни киритинг

*