«Соғлом турмуш тарзи» мавзусида тарбиявий соат (дарс ишланма) - Ta’lim / Образование

«Соғлом турмуш тарзи» мавзусида тарбиявий соат (дарс ишланма)

Бизнинг соғлигимиз кунимизни қандай режалаштиришимизга боғлиқми? Бизнинг кунимизни қандай режалаштиришимиз керак? Ушбу саҳифада синф раҳбарлари учун «Соғлом турмуш тарзи ва зарарли одатларнинг олдини олиш» мавзусида 1 соатлик тарбиявий соат дарс ишланмаси билан танишиб чиқишингиз мумкин.

Sog‘lom turmush tarsi va zararli odatlarning oldini olish


Мавзу: «Соғлом турмуш тарзи ва зарарли одатларнинг олдини олиш»

Мақсад:

Таълимий: Ўқувчиларга соғлом турмуш тарси ва зарарли одатларнинг олдини олиш тушунча бериш;
Тарбиявий: берилган расм ва саволлар устида ишлаш орқали ўқувчиларда Ватанга муҳаббат туйғусини шакллантириш;
Ривожлантирувчи: ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш, нутқ маданиятини ривожлантириш, уларни ўзини-ўзи мустақил бўлишга йўналтириш, сезгирлик, топқирлик хусусиятларини ривожлантириш.


Ўзини ўзи ривожлантириш компетенцияси — доимий равишда ўз-ўзини жисмоний, маънавий, руҳий, интеллектуал ва креатив ривожлантириш, камолотга интилиш, ҳаёти давомида мустақил ўқиб-ўрганиш, ва мустақил қарор қабул қила олиш кўникмаларини эгаллайди;

Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси — жамиятда бўлаётган воқеа, ҳодиса ва жараёнларга дахлдорликни ҳис этиш ва уларда фаол иштирок этиш, ўзининг фуқаролик бурч ва ҳуқуқларини билиш, унга риоя қилиш, ва ҳуқуқий маданиятга эга бўлиш лаёқатларини шакллантиради.


Таълим тури: интерактив.
Дарс методи: Ақлий ҳужум, аралаш, интерфаол (гуруҳларда ишлаш, “ким эпчил-у, ким чаққон”, “кўрсам тезроқ ўрганаман”, “муаммо ва ечим” шу каби методлар).
Дарс жиҳози: Тарқатма материлаллар, дарслик, жадваллар, карточкалар.
Техник жиҳозлар: Компьютер, мультимедиа воситалари, проектор.
Таълим методи: оғзаки (суҳбат, савол-жавоб)

Машғулот тури: янги билим берувчи, билимларни мустаҳкамловчи, амалий, назарий, аралаш, ноанъавий, ананавий.

Машғулот услуби: тушунтириш, суҳбат, тезкор савол – жавоб, амалий мустақил ишлар бажариш, мунозара, муаммоли топшириқ, кўргазмали ва бошқалар. 


I. Машғулотнинг бориши:
Ташкилий қисм:
а) Саломлашиш. б) Давоматни аниқлаш. в) Журнални тўлдириш.

II. Ўтган мавзуни такрорлаш
Уйга вазифани сўраш: а) Савол – жавоб ўтказиш. б) Топшириқларни текшириш.

III. Янги мавзу баёни

Саломатлик – инсон камолотининг муҳим таркибий қисмларидан бири бўлиб, шахснинг ҳеч ким даҳл қила олмайдиган ҳуқуқи, ўз-ўзини ривожлантириш, шахсий ва жамият ҳаётида фаол иштирок этиши гаровидир.

soglom turmush tarzi

Маълумки, жамиятимизда инсон саломатлиги, жисмоний баркамоллиги, соғлом турмуш тарзи маданиятига эгалиги ўта муҳим ижтимоий қадрият ҳисобланади. Миллат саломатлигини таъминлаш, халқ генофондини бекаму-кўст сақлаш соғлом турмуш тарзи туфайлигина етарлича ижобий тарзда ҳал этилади. Бу эса, жамиятнинг барча ижтимоий институтлари; оила, ўқув-тарбия масканлари, маҳалла ҳамда мустақил таълим олдига жамиятимиз фуқароларига соғлом турмуш тарзи мазмуни ва моҳиятини англатиш, ёшларни сергак ва билимдон, баркамол шахс қилиб тарбиялаш масаласини кўндаланг қилиб қўяди.

Соғлом турмуш тарзи бу фаол меҳнат, ижод оғушида яшаш, кучли жисмоний ва руҳий юкламаларни, ўта хавфли ва зарарли таъсир кўрсатувчи омилларни енгил кўтара оладиган ҳар томонлама тараққий этган шахснинг шаклланиш жараёнидир. Талабалар ўртасидаги ўтказилган сўровномада натижаларидан келиб чиқиб, олий ўқув юрти талабалари бўш вақтини тўғри тақсимлаш, кун тартиби, дам олишга ва меҳнат тартибига риоя этиши соғлом турмуш тарзи кўникмаларининг шаклланишида муҳим аҳамиятга эгадир. Шунинг учун соғлом турмуш тарзини шакллантириш бўйича илмий-услубий тавсияларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

soglom turmus tarzi

Жаҳон Соғликни Сақлаш Ташкилотининг маълумотларига қараганда, ҳозирги кунда кашандалик ер юзида оммавий тарқалиб, уни 15 ёшдан юқори аҳолининг учдан бир қисми, яъни 1,1 миллиард киши чекади. Ўзбекистонда ҳам аҳвол бундан яхши эмас. Ҳисоб-китобларга қараганда, бизда 3,7 миллион чекувчи бор. Агап ҳар бир кашанда кунига бир қути, яъни 20 дона сигарет чекса, бир кунда 74 миллион дона сигарета чеқилади. Бу жуда катта рақам. Агарда киши секундига бир донадан сигарета санаса ва кунига 7 соат шу иш билан шуғулланганда, бунча сигаретани санаш учун унга 12 йил вақт керак бўлади.


III. Якуний қисм:
Дарс якунида ўқувчилар билан биргаликда олган билимларни умумлаштирилиб, саволлар билан мустаҳкамланади.

Ўқувчилар рағбатлантирилади.


P.S. Тарбиявий соат дарс ишланмасини тўлиқ, 1 йиллик word вариантида юклаб олиш учун мурожаат қилинг:
Telegram: @NZA456
Телефон: +998905306866