Умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси лавозимининг малака тавсифлари - Ta’lim / Образование

Умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси лавозимининг малака тавсифлари

Умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчисининг вазифалари нималардан иборат? У қандай ишларни амалга оширади? Ушбу саҳифа орқали батафсил маълумот олишингиз мумкин.

учитель узбекистан

Умумтаълим мактаб ўқитувчиси лавозимининг малака тавсифлари Халқ таълими вазирининг 2021 йил 1 июлдаги 206 сонли буйруғи билан тасдиқланган «Халқ таълими ходимлари асосий лавозимларининг малака тавсифлари» Низомининг 2 боби 4 параграфига мувофиқ тартибга солинади.


Умумий ўрта таълим мактаби (мактаб-интернат) ўқитувчиси
лавозимининг малака тавсифлари

Тартиб рақами 2714
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори бўйича коди 3310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

Лавозим вазифалари:

а) давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига мувофиқ тегишли фанлар бўйича дарс машғулотларига тайёргарликни ва уларни ўтказишни таъминлаш;

б) ўқувчиларни ўзлаштирган билимларини амалиётда мустақил қўллай олишга тайёрлаш, давлат таълим стандартларига мувофиқ ўқувчиларнинг ўқув материалини ўзлаштиришларини холисона, мунтазам баҳоланишини таъминлаш;

в) давлат таълим стандартларига мувофиқ дастур материалларини юқори даражада ўзлаштиришни таъминлаш, билимларни ўзлаштиришда нуқсонлари бўлган ўқувчилар билан гуруҳлар бўйича ва индивидуал ишлаш;

г) факультатив машғулотлар ўтказиш, фан тўгаракларида ишлаш, фанлар олимпиадаларига, турли танловларга ва фестивалларга ўқувчиларни тайёрлаш, ўқувчиларда билим ва кўникмаларни шакллантириш, уларни маънавий-ахлоқий тарбиялашни амалга ошириш;

д) ўқувчиларнинг дарсликлар ва ўқув-методик адабиётлар билан таъминланишини ва уларнинг сақланишини назорат қилиш;

е) ўқувчиларнинг давомат ва ўзлаштириш ҳисобини олиб бориш, уларнинг мактаб устави талабларига риоя қилишларини таъминлаш;

ж) ўқувчилар ҳуқуқларига ва болаларни муҳофаза қилишга оид қонунчилик талабларига риоя қилиш;

з) жорий, оралиқ ва якуний тестлар (назорат сўрови), имтиҳонлар ўтказиш, ўқувчиларнинг ёзма ишлари ва дафтарларини текшириш;

и) ҳар бир дарс режаларини, дарс ўтказиш учун зарур бўлган дидактик тарқатма ва кўргазмали материалларни ишлаб чиқиш;

к) ўзига бириктирилган синф хоналари, лаборатория хоналаридаги қурилмалар, техник воситалар, мулк ва бошқа моддий бойликларнинг сақланишини ҳамда улардан ўқув-методик мақсадларда самарали фойдаланишни таъминлаш;

л) педагогик кенгаш, методик кенгаш, семинар, тренинг, мажлисларда, очиқ дарсларда, ҳисоботлар тузишда ва методик материаллар ишлаб чиқишда иштирок этиш;

м) ўқув қурилмаларидан фойдаланганда техника хавфсизлиги қоидалари ва санитария-гигиена талабларига риоя қилиш;

н) педагогик ахлоқ нормаларига риоя қилиш, ота-оналар билан ҳамкорликда ишлаш, уларнинг фарзандларини тарбиялаш ва ўқитиш масалалари бўйича индивидуал учрашувлар ва суҳбатлар ўтказиш;

о) мактаб психологи билан ҳамкорликда ўқувчилар шахсини ривожлантириш, уларни касбга йўналтириш ва касбгача тайёрлаш масалалари бўйича тегишли ишлар олиб бориш;

п) маҳалла фаоллари билан ҳамкорликда болаларни ўқишга тўлиқ қамраб олиш, тўққизинчи синф ўқувчиларини таълимнинг кейинги босқичларига жалб қилиш масалалари билан шуғулланиш;

р) касб маҳоратини муттасил ошириб бориш, ўз фаолиятида илғор таълим методларини ўрганиш ва амалга ошириш, меҳнат ва ишлаб чиқариш интизоми қоидаларига риоя қилиш;

с) касбий одоб-ахлоқ қоидалари, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.


Билиши лозим:

а) амалдаги умумий ўрта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;
б) давлат таълим стандартларини;

в) ўзи ўқитадиган ўқув фанининг илмий-назарий асослари, унинг мазмуни ва амалда қўлланилиши, ўқитаётган фан бўйича дарс ўтиш методикаси ва ташкил қилиш тартибини;

г) ўқувчиларни ўқитиш ва тарбиялашнинг илғор шакллари ва интенсив усулларини;

д) ўқувчилар билимини баҳолашнинг замонавий, самарали шакллари, назорат усулларини;

е) ўқувчиларни фаоллигини рағбарлантириб бориш ва ўзлаштиришини баҳолашнинг рейтинг тизимини;

ж) педагогика, ёш психологияси ва физиологиясини, ўқув жараёни техник воситаларини амалиётда қўллашни;

з) касбий одоб-ахлоқ қоидалари, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.


Малака талаблари:

а) бошланғич синф ўқитувчиси учун – бошланғич таълим ихтисослиги бўйича камида ўрта махсус педагогик маълумот ёки камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва бошланғич таълим ихтисослиги бўйича дарс бериш ҳуқуқи билан касбий қайта тайёрлов курсини тугатганлиги;

б) фан ўқитувчиси учун – фан йўналишига тўғри келувчи камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ёки камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва фан йўналишига тўғри келувчи дарс бериш ҳуқуқи билан касбий қайта тайёрлов курсини тугатганлиги ёхуд фан йўналишига (хусусиятига) тўғри келувчи камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва педагогик фаолият юритиш ҳуқуқи билан қайта тайёрлов курсини тугатганлиги;

в) айрим фанлар чуқур ўрганиладиган ихтисослаштирилган мактаблар ҳамда мактаб-интернатларнинг ихтисослаштирилган фан ўқитувчиси учун – камида биринчи малака тоифасига эга бўлиши;

г) Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик раҳбари ва ўқитувчиси лавозимига олий таълим муассасаларининг “Чақириққача ҳарбий таълим” йўналишларини тамомлаган, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари резервидаги тажрибали офицерлар. Бунда номзоднинг маълумоти, ҳарбий, жисмоний ва педагогик тайёргарлигининг савияси, шунингдек ташкилотчилик қобилияти ҳамда услубий кўникмалари пухта шаклланганлиги ҳисобга олинади;

д) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши лозим.Leave a Reply